ISTORIJA PEDAGOGIJE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Objasni suštinu i značaj istorije pedagogije kao pedagoške discipline; - Opiše razvoj i povezanost pedagoške teorije i prakse kroz istorijske epohe; - Navede i predstavi temeljne ideje pedagoških klasika; - Opiše odnos istorije pedagogije sa drugim pedagoškim disciplinama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NAĐA KASALICA2x1
30B+6S+3P
VUČINA ZORIĆ3x1
30B+6S+3P