PEDAGOŠKI PRAKTIKUM I


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti u mogućnosti da: - Opiše i objasni osnovne pojmove i teorije školske pedagogije; - Analizira školski sistem i mjesto škole u tom sistemu; - Objasni postanak i razvoj škole, krizu i kritiku škole, kao i alternativne škole; - Imenuje strukturu vaspitno-obrazovne djelatnosti škole; - Poveže i obrazloži ulogu učenika i nastavnika u školi; - Razlikuje demokratske od etatističkih vidova upravljanja školom.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA IVANOVIĆ2x1
26B+2S
2x1
26B+2S