PEDAGOŠKI PRAKTIKUM II


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon odslušanog kursa student će moći da: 1. se koristi engleskim jezikom u svakodnevnoj usmenoj komunikaciji, 2. se koristi engleskim jezikom u pisanoj komunikaciji, 3. pročita i prevede tekstove sa engleskog jezika nivoa, 4. prevede tekstove sa maternjeg jezika na engleski jezik, 5. raspravlja o pročitanom tekstu na engleskom jeziku, 6. se koristi engleskim jezikom u stručnoj komunikaciji, 7. se koristi engleskim jezikom u funkciji izrade seminarskog rada, eseja, pisanog sastava iz oblasti struke, 8. sa razumijevanjem pročita tekst na engleskom jeziku iz oblasti struke, 9.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA IVANOVIĆ2x1
26B+5S
2x1
26B+5S