PEDAGOGIJA ADOLESCENTSKOG DOBA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA MAROJEVIĆ2x1
23B+3S+1P
1x1
23B+3S+1P