Jovana Marojević


Jovana Marojević
Šifra: 195654
Prezime i ime: Jovana Marojević
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke1PEDAGOGIJA RANOG DJETINJSTVA0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne1PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke1PEDAGOGIJA RANOG DJETINJSTVA0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke2INTERKULTURALNA PEDAGOGIJA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne3DIDAKTIKA I (UVOD UDIDAKTIKU )0 x 00 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne3PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne3UVOD U DIDAKTIKU3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne4DIDAKTIKA II (ORGANIZACIJA NASTAVE )0 x 00 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne4PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA II (PRIMIJENJENE OSNOVE)0 x 00 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne4SAVREMENI PREDŠKOLSKI SISTEMI0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne4ORGANIZACIJA NASTAVE I UČENJA3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne5KOMPARATIVNA PEDAGOGIJA I - SAVR. PEDAGOŠKI PRAVCI0 x 00 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne5KOMPARATIVNA PEDAGOGIJA3 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne5INTERKULTURALNA PEDAGOGIJA0 x 01 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5PEDAGOGIJA I0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5PEDAGOGIJA I0 x 00 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne6HOLISTIČKI PRISTUP U RANOM VASPITANJU I OBRAZOVANJ0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne6KONTINUITET IZMEĐU VRTIĆA I ŠKOLE0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne6RAZVOJ KURIKULUMA3 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne6DIDAKTIKA - TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE0 x 00 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne6PEDAGOGIJA ADOLESCENTSKOG DOBA2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne6PEDAGOGIJA RANOG DJETINJSTVA0 x 01 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6PEDAGOGIJA II0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6PEDAGOGIJA II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovana Marojević, Saša MilićHabermas and Freire in a Dialogue: Pedagogical reading of HabermasCroatian Journal of Education/Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje
Opširnije