ORGANIZACIJA OBRAZOVANJA ODRASLIH


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKČEVIĆ2x1
2B+1P
MIOMIR DESPOTOVIĆ3x1
2B+1P