PLANIRANJE KADROVA I OBRAZOVANJA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKČEVIĆ1x1
2B+1P
MIOMIR DESPOTOVIĆ2x1
2B+1P