OSNOVE METODOLOGIJE PEDAGOŠKIH ISTRAŽIVANJA


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA ČALOVIĆ1x1
19B
BRANE MIKANOVIĆ3x1
19B