Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Objasni determinante i različita shvatanja pojma i cilja vaspitanja; - Predstavi načine konkretizacije cilja vaspitanja; - Objasni komponente vaspitanja i njihov međusobni odnos; - Opiše opšte vaspitne principe i metode; - Raspoznaje vaspitni značaj sredstava masovnih komunikacija.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija