TEORIJA VASPITANJA


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Objasni determinante i različita shvatanja pojma i cilja vaspitanja; - Predstavi načine konkretizacije cilja vaspitanja; - Objasni komponente vaspitanja i njihov međusobni odnos; - Opiše opšte vaspitne principe i metode; - Raspoznaje vaspitni značaj sredstava masovnih komunikacija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NAĐA KASALICA2x1
30B+6P
VUČINA ZORIĆ3x1
30B+6P

OPŠTI PRINCIPI VASPITNOG RADA

Opšte metode i sredstva vaspitanja II

Opšte metode i sredstva vaspitanja I

Sredstva masovnih komunikacija i njihov vaspitni značaj

Radno vaspitanje kao komponenta razvoja licnosti

Estetsko vaspitanje kao komponenta razvoja licnosti