PORODIČNA PEDAGOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA ČALOVIĆ2x1
30B+1S+2P
TATJANA NOVOVIĆ3x1
30B+1S+2P