RAZVOJ KURIKULUMA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Upoznati studente sa razvojem istorije kurikuluma kako kod nas tako i u zemljama u okruženju, osposobiti ih za razumijevanje i komparaciju kurikuluma, evaluaciju i razumijevanje svih djelova kurikuluma u obrazovnom sistemu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA MASLOVARIĆ3x1
16B+2S+1P
JELENA IVANOVIĆ2x1
16B+2S+1P