Biljana Maslovarić

dr Biljana Maslovarić

vanredni profesor | Filozofski fakultet

Rođena sam 04.08.1963.g u Štipu, Makedonija. Osnovnu i srednju školu sam završila u Titogradu. Prvu diplomu visoke stručne spreme sam stekla na Nastavničkom fakultetu u Nikšiću, tadašnjeg Univerziteta “Veljko Vlahović”, 1988.godine i stekla stručni zvanje: profesorka marksizma i socijalističkog obrazovanja. Drugu diplomu visoke stručne spreme sam  stekla 1995. na Univerzitetu Crne Gore, na Filozofskom fakultetu, odsjek sociologija, čime sam stekla zvanje: profesorka sociologije.

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2023SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Veselin Mićanović, Dijana Vučković, Biljana Maslovarić, Nada Šakotić and Tatjana NovovićEffects and challenges to implement differentiated mathematics teaching among fourth graders in MontenegroSouth African Journal of Education
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tatjana Novović, Biljana MaslovarićPočeci obrazovanja ženaa u Crnoj Gori- Djevojački institut na CetinjuANNALES (Annals for Istrian and Mediterranean Studies)– Series Historia et Sociologia
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Veselin Mićanović, Tatjana Novović, Biljana MaslovarićInclusive values in the planning of Mathematical issues at an early ageSouth African Journal of Education

Obavjestenja iz nastave