RAZVOJNA PSIHOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student: - pokazuje osnovna znanja o razvojnoj psihologiji kao naučnoj disciplini, razvoju kao posebnom domenu naučnih znanja i metodološkim aspektima istraživanja razvojnih promjena; - pokazuje sposobnost da razmatra specifičnosti metoda razvojne psihologije u cilju primjene određene metode u konkretnom slučaju; - pokazuje znanje i razumije razvojne karakteristike i uzrasne osobenosti u ranom djetinjstvu; - prepoznaje rizike i glavne probleme zdravog razvoja; - pokazuje razumijevanje prirode razvojnih promjena i razvoja kao cjeloživotnog procesa.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANDRA MILETIĆ2x1
30B+4P
NADA PURIĆ3x1
30B+4P