OPŠTA PSIHOLOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Objasni predmet psihologije kao nauke i da pri tome uzme u obzir i njenu pluralističku prirodu. - Objasni bazične pojmove psihološke metodologije, objasni pojedine metode i tehnike te da neke od njih i upotrebi. - Objasni prirodu i odvijanje saznajnih procesa-opažanja, učenja, pamćenja i zaboravljanja; opiše eksperimente pomoću kojih su demonstrirana bazična saznanja o tim procesima. - Objasni neurofiziološke i neurohemijske osnove učenja, pamćenja i zaboravljanja. - Objasni konstrukt inteligencije uključujući bazična pitanja skopčana sa mjerenjem tj. testiranjem inteligencije; objasni strukturu pojedinih testova kao i praktične svrhe u čijim su funkcijama oni konstruisani; objasni pitanja strukture inteligencije kao i teorije koje su, motivisane ovim pitanjem, formulisane uključujući domene njihove primjene. - Objasni determinante razvoja inteligencije; objasni pojedine kategorije intelektualne razvijenosti te sadržaj pojmova intelektualne zaostalosti, pseudozaostalosti kao i intelektualne obdarenosti. - Objasni prirodu i djelovanje emocija, temperamenta i stresa. - Objasni procese motivacije, vrste motiva, njihovo zadovoljenje i osujećenje kao i mehanizme odbrane kakvi se javljaju tokom odvijanja tih procesa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA BOGDANOVIĆ1x1
30B
MILORAD SIMUNOVIĆ2x1
30B

Nova objava - 21.11.2020 23:59

Mentalni poremećaji

Motivacija

Pamćenje i zaboravljanje

Klasično uslovljavanje i operantno učenje

Opšta psihologija - Učenje uviđanjem