SAVREMENI OBRAZOVNI SISTEMI


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA IVANOVIĆ1x1
16B+1S
SAŠA MILIĆ3x1
16B+1S