ISTORIJA VIZANTIJE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ADNAN PREKIĆ2x1
36B+7P
MARIJAN PREMOVIĆ3x1
36B+7P