POMOĆNE ISTORIJSKE NAUKE I


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni cilj, podjelu i značaj pomoćnih istorijskih nauka;2. Navede značaj: latinske, glagoljske i ćirilske paleografije; 3. Tumači porijeklo, razvoj i oblike latinskog pisma od antike do humanizma; 4. Objasni nastanak i razvoj glagoljice i ćirilice, kao i da koristi istorijske izvore nastale na ovim pismima; 5. Zna najpoznatije glagoljske i ćirilske rukopise i natpise; 6. Navede i objasni značaj i praktičnu primjenu znanja iz: epigrafike, hronologije, filigranologije i toponomastike.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN ŠĆEKIĆ2x1
9B+2P
MILJAN GOGIĆ2x1
9B+2P