ISTORIJA JUGOSLAVIJE II


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NOVAK ADŽIĆ2x1
4B+5S+2P
ŠERBO RASTODER3x1
4B+5S+2P

Informacije o ispitnim rokovima

Termin kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma i seminarskih radova

Termin kolokvijuma iz istorije Jugoslavije II

Dopunska literatura