ISTORIJA BALKANA OD KRAJA XV DO KRAJA XVIII VIJ.


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: -Objasni pojmove, fenomene i procese iz istorije Balkana od XV do XVIII vijeka; -Analizira političke i društvene odnose na prostoru Balkana; -Poznaje karakter osmanskog feudalizma i osmanske države, državno uredjenje Habsburške monarhije i Mletačke republike, razvoj nacionalno-oslobodilačkih pokreta na Balkanu, društveni i politički život južnoslovenskih oblasti pod osmanskom, mletačkom i habsburškom vlašću, ulogu vjerskih institucija, razvoj kulturnog stvaralaštva, privrednu djelatnost, ulogu institucija u formiranju identiteta i političke svijesti; -Razumije uticaj regionalnih i evropskih dešavanja na istoriju Balkana od XV do XVIII vijeka, kao i uticaj velikih sila na Balkanu; -Poznaje najvažnije istorijske izvore i literaturu o tom razdoblju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN TEPAVČEVIĆ2x1
7B+5S+22P
ŽIVKO ANDRIJAŠEVIĆ3x1
7B+5S+22P