ISTORIJA BALKANA OD KRAJA XVIII DO 1918.GOD.


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: -Objasni pojmove, fenomene i procese iz istorije Balkana od kraja XVIII vijeka do 1918; -Analizira političke i društvene odnose na prostoru Balkana; -Poznaje karakter i uređenje Osmanskog carstva i Habsburške monarhije, razvoj nacionalno-oslobodilačkih pokreta na Balkanu, društveni i politički život južnoslovenskih oblasti pod osmanskom i habsburškom vlašću, ulogu vjerskih institucija, razvoj kulturnog stvaralaštva, privrednu djelatnost, ulogu institucija u formiranju identiteta i političke svijesti, državni i politički razvoj nezavisnih balkanskih država: Srbije, Grčke, Bugarske, Albanije; -Razumije uticaj regionalnih i evropskih dešavanja na istoriju Balkana od kraja XVIII vijeka do 1918, kao i uticaj velikih sila na Balkanu; -Poznaje najvažnije istorijske izvore i literaturu o tom razdoblju.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN TEPAVČEVIĆ2x1
3B+8S+16P
ŽIVKO ANDRIJAŠEVIĆ3x1
3B+8S+16P