OPŠTA ISTORIJA SREDNJEG VIJEKA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - Razumije značenje pojma "Vizantijski svijet"; - Poznaje hronologiju i pravilno tumači sve istorijske procese tog razdoblja; - Analizira političke, društvene i ekonomske procese u srednjovjekovnoj Vizantiji; - Poznaje kulturu i civilizaciju Vizantije i njen uticаj nа kulture mnogih srednjovjekovnih nаrodа; - Poznaje vizantijsku istoriografiju i istorijske izvore.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAIT ŠABOTIĆ2x1
37B+1S+4P
MARIJAN PREMOVIĆ3x1
37B+1S+4P