ISTORIJA CRNE GORE OD KRAJA XVIII DO 1918.G.


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: -Objasni pojmove, fenomene i procese iz istorije Crne Gore od kraja XVIII vijeka do 1918. godine; -Analizira političke i društvene odnose na prostoru Crne Gore; -Poznaje proces izgradnje crnogorske države i međunarodne odnose Crne Gore, razvoj crnogorskih institucija, uređenje i ulogu vjerskih institucija, razvoj kulture, društveno-ekonomske osobenosti Crne Gore, međuvjerske odnose i vjersku politiku crnogorske države, parlamentarni razvoj Crne Gore, učešće Crne Gore u oslobodilačkim ratovima i Prvom svjetskom ratu; -Razumije uticaj regionalnih i evropskih političkih procesa na istoriju Crne Gore od kraja XVIII vijeka do 1918., kao i uticaj velikih sila na Balkanu; -Poznaje najvažnije istorijske izvore i literaturu o tom razdoblju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN TEPAVČEVIĆ3x1
6B+6S+20P
ŽIVKO ANDRIJAŠEVIĆ3x1
6B+6S+20P

Online vježbe iz Istorije Crne Gore od kraja XVIII vijeka do 1918. godine

Online vježbe iz Istorije Crne Gore od kraja XVIII vijeka do 1918. godine

Online vježbe iz Istorije Crne Gore od kraja XVIII vijeka do 1918. godine

vjezbe

Autokefalna pravoslavna crkva

Crnogorska država i nepravoslavni podanici