ISTORIJA CRNE GORE OD KRAJA XVIII DO 1918.G.


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: -Objasni pojmove, fenomene i procese iz istorije Crne Gore od kraja XVIII vijeka do 1918. godine; -Analizira političke i društvene odnose na prostoru Crne Gore; -Poznaje proces izgradnje crnogorske države i međunarodne odnose Crne Gore, razvoj crnogorskih institucija, uređenje i ulogu vjerskih institucija, razvoj kulture, društveno-ekonomske osobenosti Crne Gore, međuvjerske odnose i vjersku politiku crnogorske države, parlamentarni razvoj Crne Gore, učešće Crne Gore u oslobodilačkim ratovima i Prvom svjetskom ratu; -Razumije uticaj regionalnih i evropskih političkih procesa na istoriju Crne Gore od kraja XVIII vijeka do 1918., kao i uticaj velikih sila na Balkanu; -Poznaje najvažnije istorijske izvore i literaturu o tom razdoblju.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN TEPAVČEVIĆ3x1
2B+8S+15P
ŽIVKO ANDRIJAŠEVIĆ3x1
2B+8S+15P