ISTORIJA VIZANTIJE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - Razumije značenje pojma "Vizantijski svijet"; - Poznaje hronologiju i pravilno tumači sve istorijske procese tog razdoblja; - Analizira političke, društvene i ekonomske procese u srednjovjekovnoj Vizantiji; - Poznaje kulturu i civilizaciju Vizantije i njen uticaj na kulture mnogih srednjovjekovnih naroda; - Poznaje vizantijsku istoriografiju i istorijske izvore.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJAN PREMOVIĆ3x1
28B+6S
VASILJ JOVOVIĆ2x1
28B+6S