ISTORIJA BALKANA U SREDNJEM VIJEKU I


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - Objasni naseljavanje Slovena na Balkan i njihove odnose sa susjedima i starosjediocima; - Uporedi uslove u kojima su osnovane države, njihove vladare, najvažnije događaje, pojmove i političke procese; - Analizira društvene, ekonomske, kulturne i vjerske procese na Balkanu od V do XI vijeka; - Vrjednuje značaj istorijskih događaja iz lokalne istorije za opštu istoriju balkanskih naroda; - Projektuje istraživanje najvažnijih istorijskih izvora i literature o određenom događaju ili procesu; - Pokaže vještinu timskog rada.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VASILJ JOVOVIĆ2x1
7B+1S+11P
MARIJAN PREMOVIĆ3x1
7B+1S+11P

ONLINE PREDAVANJE IZ ISTORIJE BALKANA U SREDNJEM VIJEKU I

ONLINE PREDAVANJE IZ ISTORIJE BALKANA U SREDNJEM VIJEKU I

ONLINE PREDAVANJE IZ ISTORIJE BALKANA U SREDNJEM VIJEKU I

ONLINE PREDAVANJE IZ ISTORIJE BALKANA U SREDNJEM VIJEKU I

Online predavanje

ONLINE PREDAVANJE IZ ISTORIJE BALKANA U SREDNJEM VIJEKU I