POMOĆNE ISTORIJSKE NAUKE II


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni razvoj i značaj diplomatike, posebno u kontekstu proučavanja srednjovjekovne istorije; 2. Tumači spoljne i unutrašnje karakteristike povelja, da pravili razliku između originala i kopija, autentičnih i falsifikovanih povelja; 3. Objasni značaj heraldike, odnosno da demonstrira vještinu poznavanja grbova u cilju boljeg tumačenja istorije; 4. Prikaže značaj sfragistike u tumačenju istorijskih pojava, događaja i procesa; 5. Cijeni značaj: arhivistike, numizmatike, metrologije i genealogije za istraživanja i širenje znanja u istorijskoj nauci; 6. Vrednuje razvoj pomoćnih istorijskih nauka u Crnoj Gori.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VASILJ JOVOVIĆ2x1
9B+1S+1P
MILJAN GOGIĆ2x1
9B+1S+1P

POMOĆNE ISTORIJSKE NAUKE I (ONLINE PREDAVANJE)

POMOĆNE ISTORIJSKE NAUKE II (ONLINE PREDAVANJE)

POMOĆNE ISTORIJSKE NAUKE II (ONLINE PREDAVANJE)

POMOĆNE ISTORIJSKE NAUKE II (ONLINE PREDAVANJE)

POMOĆNE ISTORIJSKE NAUKE II (ONLINE PREDAVANJE)

SFRAGISTIKA,predavanje 16.04.2020 14:39