ISTORIJA BALKANA OD KRAJA XV DO KRAJA XVIII VIJ.


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da:Objasni pojmove, fenomene i procese iz istorije Balkana od XV do XVIII vijeka; Analizira političke i društvene odnose na prostoru Balkana; Poznaje karakter osmanskog feudalizma i osmanske države, državno uredjenje Habsburške monarhije i Mletačke republike, razvoj nacionalno-oslobodilačkih pokreta na Balkanu, društveni i politički život južnoslovenskih oblasti pod osmanskom, mletačkom i habsburškom vlašću, ulogu vjerskih institucija, razvoj kulturnog stvaralaštva, privrednu djelatnost, ulogu institucija u formiranju identiteta i političke svijesti; Razumije uticaj regionalnih i evropskih dešavanja na istoriju Balkana od XV do XVIII vijeka, kao i uticaj velikih sila na Balkanu; Poznaje najvažnije istorijske izvore i literaturu o tom razdoblju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN ŠĆEKIĆ2x1
7B+3S+18P
ŽIVKO ANDRIJAŠEVIĆ3x1
7B+3S+18P