ISTORIJA CRNE GORE OD KRAJA XV DO KRAJAXVIII VIJ.


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: -Objasni pojmove, fenomene i procese iz istorije Crne Gore od kraja XV do kraja XVIII vijeka; -Analizira političke i društvene odnose na prostoru Crne Gore; - Poznaje karakter osmanskog feudalizma, razvoj crnogorskog nacionalno-oslobodilačkog i državotvornog pokreta, ulogu vjerskih institucija, razvoj kulturnog stvaralaštva, privrednu djelatnost; -Razumije uticaj regionalnih političkih procesa na istoriju Crne Gore od kraja XV do kraja XVIII vijeka, kao i uticaj velikih sila na Balkanu; -Poznaje najvažnije istorijske izvore i literaturu o tom razdoblju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN TEPAVČEVIĆ2x1
4B+5S+13P
ŽIVKO ANDRIJAŠEVIĆ3x1
4B+5S+13P