OPŠTA ISTORIJA SREDNJEG VIJEKA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - Razumije značenje pojma "Vizantijski svijet"; - Poznaje hronologiju i pravilno tumači sve istorijske procese tog razdoblja; - Analizira političke, društvene i ekonomske procese u srednjovjekovnoj Vizantiji; - Poznaje kulturu i civilizaciju Vizantije i njen uticаj nа kulture mnogih srednjovjekovnih nаrodа; - Poznaje vizantijsku istoriografiju i istorijske izvore.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VASILJ JOVOVIĆ2x1
28B+8S
MARIJAN PREMOVIĆ3x1
28B+8S

Nova objava - 15.01.2021 18:10

Nova objava - 10.01.2021 19:44

Nova objava - 08.01.2021 17:45

Nova objava - 25.12.2020 10:07

Nova objava - 23.12.2020 10:20

Nova objava - 21.12.2020 17:39