Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit stiče osnovna teorijska znanja o svim periodima ontogenetskog razvoja pojedinca i nešto sistematičnija i opširnija znanja i adolescentnom razvojnom periodu. 1. Stekao naučno utemeljeno znanje (teorijsko i znanje relevantnih empirijskih istraživanja kod nas i u svijetu) o najznačajnijim faktorima razvoja i formiranja ličnosti-nasledju, sredini i aktivnosti pojedinca. 2. Usvojio znanja o osnovnim pojmovima i zakonima fizičkog razvoja pojedinca: pojmovima razvoja zrelosti, gotovosti, spremnosti kritičkog perioda razvoja, optimalnog vremena podučavanja, pojma akaceleracije i zakonitosti psihofizičkog razvoja pojedinca. 3. Poznavanje bitnih karakteristika tjelesnog, motornog, intelektualnog i emocionalnog konativnog ukupnog razvoja ličnosti od prenatalnog perioda, preko perioda djetinjstva, mladalaštva, zrelog doba i starosti. 4. Sticanje sistematskog naučno utemeljenog savremenog znanja o razvoju kognitivnih, saznajnih funkcija u svim životnim dobima pojedinca sa naglaskom na period djetinjstva i mladalaštva jedinke. To je razvoj pažnje, pamćenja, mišljenja, učenja i govora. 5. Upoznavanje temeljno sa razvojnim karakteristikama adolescentnog perioda. Razvoj intelektualnoih procesa, emocionalnih, konativnih i razvoja cjelokupne ličnosti adolescenata, njegovih problema, dilema i profesionalne orjentacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija