TEORIJSKE OSNOVE METODIKE ISTORIJE


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije i objasni predmet i zadatak metodike nastave istorije; 2. Objasni teoretska pitanja gradiva iz nastave istorije; 3. Primijeni specifične principe u nastavi istorije; 4. Razumije i primjenjuje različite oblike, vrste i organizacije rada u nastavi istorije; 5. Demonstrira različite metode rada u nastavi istorije; 6. Planira organizovanje i izvođenje nastave istorije; 7. Organizuje slobodne aktivnosti u nastavi istorije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAIT ŠABOTIĆ2x1
NADA TOMOVIĆ2x1

Nova objava - 08.03.2021 18:53

Nova objava - 28.12.2020 17:49

Predispitne konsultacije

Informacije o održavanju nastave

Nova objava - 19.12.2020 14:25

Nova objava - 14.12.2020 21:28