Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije i objasni predmet i zadatak metodike nastave istorije; 2. Objasni teoretska pitanja gradiva iz nastave istorije; 3. Primijeni specifične principe u nastavi istorije; 4. Razumije i primjenjuje različite oblike, vrste i organizacije rada u nastavi istorije; 5. Demonstrira različite metode rada u nastavi istorije; 6. Planira organizovanje i izvođenje nastave istorije; 7. Organizuje slobodne aktivnosti u nastavi istorije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija