INFORMATIKA I ISTORIJA I


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. imenuje, opiše i obrazloži osnovne pojmove iz informatike i računarstva; 2. razlikuje i objasni djelove računara i funkcije koje obavljaju; 3. definiše i ilustruje modele podataka, način njihove organizacije, čuvanja, razmjene i obrade kod računarskih sistema; 4. koristi programe za obradu teksta (Word) i prezentacije (PowerPoint); 5. manipuliše fajlovima i folderima u okviru Windows operativnog sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS MARKOVIĆ2x1
MILUTIN RADONJIĆ2x1