KULTURNO NASLJEĐE CRNE GORE I


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - objasni osnovne specifičnosti kulturnog razvoja i nasleđa Crne Gore od praistorije do kraja XV vijeka, - vrednuje proces hristijanizacije na teritoriji Crne Gore i njegov uticaj na kulturu naroda tog vremena, - objasni razvoj slovenske srednjovjekovne pismenosti i značaj pisanih djela (Miroslavljevo jevanđelje, Barski rodoslov, Vukanovo jevanđelje), - vrednuje značaj sakralne arhitekture iz vremena dinastije Nemanjića na teritoriji Crne Gore, - analizira sličnosti i razlike sakralne arhitekture iz vremena dinastije Balšića sa sakralnom arhitekturom iz perioda dinastije Crnojevića

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VASILJ JOVOVIĆ1x1
10B+3S
MILJAN GOGIĆ3x1
10B+3S