OPŠTA PEDAGOGIJA-TEORIJA VASPITANJA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA JELIĆ2x1
3B+3S+2P