SAVREMENA ISTORIOGRAFIJA


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi predmet student će biti u mogućnosti da poznaje istoriju istorijske nauke u savremenom dobu. Glavne procese razvoja nacionalnih evropskih istoriografija, američke istoriografije, regionalne i domaće istoriografije. Hronološki pregled nastanka glavnih istorijskih škola savremenog doba. Razvoj istoriografije u kontekstu društvenih, političkih i kulturnih dešavanja. Pregled najvažnijih istoričara, njihovog značaja za razvoj glavnog toka istorijske nauke.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DALIBOR ELEZOVIĆ3x1
22B+1S
1x1
22B+1S