GEOGRAFIJA EVROAZIJE FIZIČKO-GEOGRAFSKE KARAKTER.


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Ovlada osnovnim teorijsko-metodološkim karakteristikama regionalne geografije kao sintezne naučne discipline; 2. Da razumije značaj geografske regije kao subjekta, objekta, sredstva i metoda u politici razvoja; 3. Analizira opšte komponente i specifičnosti fizičko-geografskog i društveno-geografskog podsistema Evroazije- naveće kontinentalne cjeline na Zemlji; 4. Primjenjuje kriterijume i principe regionalizacije; 5. Uvidi značaj naučno-istraživačkih paradigmi nove regionalne geografije (regionalni identitet, regionalni razvoj, regionalna politika, globalizacija, regionalna integracija, lokalna sredina i dr.); 6. Da izvrši neke vidove geografske regionalizacije (prediono-fizionomsku, ekonomsko-geografsku, kulturno-geografsku, nodalno-funkcionalnu); 7. Primijeni prethodno stečena znanja iz kompleksa fizičko-geografskih, društveno-geografskih i geoinformatičkih disciplina u analizi regionalnih specifičnosti Evroazije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN GROZDANIĆ1x1
15B+2S+3P
DRAGAN BURIĆ B.3x1
15B+2S+3P