Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN GROZDANIĆ2x1
8B+1S+6P
GORAN BAROVIĆ2x1
8B+1S+6P