TEMATSKA KARTOGRAFIJA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠKO VUJAČIĆ2x1
8B+5S+7P
GORAN BAROVIĆ3x1
8B+5S+7P