TERENSKA NASTAVA IV


Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GOJKO NIKOLIĆ2x1
4B+2P