Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Poznaje osnovna svojsta Hidrosfere; 2. Poznaje osnovne principe okeanske sredine; 3. Posjeduje opšta saznanja iz geomorfologije svjetskog mora: 4. Posjeduje znanja o osnovama biogeografije svjetskog mora, 5. Definiše osnovne principe stratigrafske geologije i geohronološke skale; 6. Objašnjava osnovne odlike, rasporeda kopna i mora i rasprostranjenosti na terenima u Crnoj Gori; 7. Posjeduje opšta znanja o zaštiti i valorizaciji mora.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija