OPŠTA KARTOGRAFIJA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Zna istorijski razvoj i značaj kartografije; 2. Definiše načine dobijanja podataka za nastanak nove karte; 3. Poznaje proces redakcije i reprodukcije karata; 4. Koristi druge načine prikaza geoprostora (reljefni modeli, blokdijagrami, profili); 5. Vrši mjerenja na kartama; 6. Čita opštegeografske karte.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN GROZDANIĆ2x1
34B+9P
GORAN BAROVIĆ3x1
34B+9P