Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Zna istorijski razvoj i značaj kartografije; 2. Definiše načine dobijanja podataka za nastanak nove karte; 3. Poznaje proces redakcije i reprodukcije karata; 4. Koristi druge načine prikaza geoprostora (reljefni modeli, blokdijagrami, profili); 5. Vrši mjerenja na kartama; 6. Čita opštegeografske karte.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija