TEMATSKA KARTOGRAFIJA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN GROZDANIĆ1x1
9B+4S+9P
GORAN BAROVIĆ2x1
9B+4S+9P

Termin popravnog završnog iz Tematske kartografije