FIZIČKA GEOGRAFIJA CRNE GORE


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Poznaje položaj Crne Gore u koordinatnom sistemu , Zemlji, Svijetu i Evropi; 2. Posjeduje znanja o klimi Crne Gore, faktorima, elementima i rejonizaciji. 3. Prepoznaje reljef Crne Gore, tipove, oblike, hipsometriju; 4. Posjeduje znanja o geološkom sastavu Crne Gore i njenim mineralnim sirovinama; 5. Prepoznaje vrste, rasprostranjenost i znacaj zemljista u Crnoj Gori; 6. Dobije opšti uvid o morskim, jezerskim, rječnim, podzemnim, termominaralnim vodama u Crnoj Gori. 7. Posjeduje opšta znanja o vegetaciji i živom svijetu Crne Gore, vrstama, zonalnosti i rasprostranjenosti, o prirodnim rjetkostima, zaštićenim područjima i nacionalnim parkovima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN GROZDANIĆ2x1
7B+2S+5P
DUŠKO VUJAČIĆ3x1
7B+2S+5P

Predavanje iz Fizičke geografije Crne Gore - 04.12.2020 18:55

Predavanje iz predmeta Fizička geografija Crne Gore - 27.11.2020 18:40

Predavanje iz predmeta - Fizička geografija Crne Gore - 23.10.2020 12:55

ZOOM PREDAVANJE