MATEMATIČKA GEOGRAFIJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Opiše i definiše osnovne morfometrijske pokazatelje Zemlje kao negeskog tijela; 2. Orjentiše se na Zemlji pomoću koordinatnih sistema; 3. Određuje geografske koordinate; 4. Upotrebljava savremene uređaje za pozicioniranje – GPS; 5. Razlikuje karakteristike kartografskih projekcija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN GROZDANIĆ2x1
33B+2S
GORAN BAROVIĆ3x1
33B+2S

Geografija - Matematička geografija- vježbe - 31.03.2020 19:28