IDENTITET CRNE GORE(ISTORIJSKE I KULTUROLOŠKE OS.)


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. objasni glavne karakteristike kulturno-istorijskog nasleđa Crne Gore kroz istoriju, 2. objasni značaj arheoloških lokaliteta iz praistorije i starog vijeka na teritoriji Crne Gore (Crvena stijena, Duklja), 3. analizira sličnosti i razlike razvoja sakralne arhitekture u periodu vladavine dinastije Balšića i dinastije Crnojevića, 4. vrednuje značaj razvoja sakralne i profane arhitekture baroka u Boki Kotorskoj, 5. vrednuje značaj i objasni specifičnosti kulturnog razvoja Crne Gore u vrijeme dinastije Petrovića.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILEVA BRAJUŠKOVIĆ1x1
4S
NENAD PEROŠEVIĆ2x1
4S

Nova objava - 02.12.2020 13:10

Nova objava - 21.10.2020 22:08