PROFESIONALNA ORIJENTACIJA U INKLUZIJI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA IVANOVIĆ1x1
20B
BILJANA MASLOVARIĆ2x1
20B