Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORKO KATANIĆ1x1
3B+2S
DUŠKO BJELICA1x1
3B+2S