UVOD U TEORIJU KNJIŽEVNOSTI


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TAMARA LABUDOVIĆ2x1
27B+2S+2P
VESNA VUKIĆEVIĆ JANKOVIĆ2x1
27B+2S+2P