Tamara Labudović


Tamara Labudović
Šifra: 195250
Prezime i ime: Tamara Labudović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne1TEORIJA KNJIŽEVNOSTI SA STILISTIKOM0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne1NARODNA KNJIŽEVNOST0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne2TEORIJA KNJIŽ. 2-VERSIFIKACIJA I KNJ.PRAGMATIKA0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke2CRNOGORSKA KNJIŽEVNOST II0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke2PREDMET STRUKE - CRNOGORSKA KNJIŽEVNOST II0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke2PREDMET STRUKE - KNJIŽEVNOST I KULTURA0 x 01 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne3UVOD U TEORIJU KNJIŽEVNOSTI0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3PROSVETITELJSTVO I ROMANTIZAM0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3TUMAČENJE KNJIŽEVNOG DJELA I0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3POETIKA KNJIŽEVNOG DJELA P.II P.NJEGOŠA0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3POETIKA KNJIŽEVNOG DJELA P.II P.NJEGOŠA0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne4TUMAČENJE KNJIŽEVNOG DJELA II0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6KNJIŽEVNOST DRUGE POLOVINE XX VIJEKA0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6POSTMODERNA KNJIŽEVNOST0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

27.05.2020

Nova objava - 27.05.2020 01:08


27.05.2020

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti-Književnost druge polovine XX vijeka

Nova objava - 27.05.2020 00:39


24.05.2020

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Tumačenje književnog djela 2

Nova objava - 24.05.2020 18:32


20.05.2020

Srpski jezik i južnoslovenske književnosti-Crnogorska književnost II

Nova objava - 20.05.2020 22:25 Brković


20.05.2020

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti-Crnogorska književnost II

Nova objava - 20.05.2020 22:24 J. Brković


20.05.2020

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Tumačenje književnog djela 2

Nova objava - 20.05.2020 22:20


19.05.2020

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Tumačenje književnog djela 2

Nova objava - 19.05.2020 22:34, Nadoknada za časove predavanja


19.05.2020

Srpski jezik i južnoslovenske književnosti-Crnogorska književnost II

Nova objava - 19.05.2020 18:14


19.05.2020

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti-Crnogorska književnost II

Nova objava - 19.05.2020 18:13


19.05.2020

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti-Književnost druge polovine XX vijeka

Nova objava - 19.05.2020 17:52, Nadoknada za časove predavanja za prethodnu nedjelju.


15.05.2020

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Tumačenje književnog djela 2

Nova objava - 15.05.2020 10:58 Ratkovic


10.05.2020

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti-Književnost druge polovine XX vijeka

Nova objava - 10.05.2020 18:46


Opširnije