Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Razumije istorijski razvoj fenomena vaspitanja. Analizira i upoređuje osnovne poglede pedagoških klasika. Razumije osnovne pedagoške kategorije i pojmove. Kroz istraživanje u vaspitno-obrazvnom procesu evaluira praktične askepte osnovnih pedagoških kategorija i pojmova. Sintetizuje temeljna stanovišta pedagogije i razvija sopstvene pedagoške poglede

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA IVANOVIĆ1x1
29B+2P
SAŠA MILIĆ2x1
29B+2P